จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 698,635 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 698,635 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 15 พ.ย. จำนวน 2,081,328 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 698,635 คน