จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 650,759 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 650,759 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ จำนวน 2,103,726 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 650,759 คน