จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 14 มกราคม 2567 จำนวน 512,853 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 14 มกราคม 2567 จำนวน 512,853 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 8 - 14 ม.ค. จำนวน 4,541,590 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2567 จำนวน 512,853 คน