จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 จำนวน 549,598 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 จำนวน 549,598 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 10-14 มกราคม 2565 จำนวน 2,750,681 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 จำนวน 549,598 คน