จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 729,232 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 729,232 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ จำนวน 1,452,967 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 729,232 คน