จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน 542,446 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 10-13 มกราคม 2565 จำนวน 2,201,083 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพประกอบ: 
014