จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 723,735 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 723,735 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ จำนวน 723,735 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 723,735 คน