จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 12 มกราคม 2567 จำนวน 689,883 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 12 มกราคม 2567 จำนวน 689,883 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 8 - 12 ม.ค. จำนวน 3,484,112 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2566 จำนวน 690,232 คน