จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 686,900 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 686,900 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 12 ก.พ. จำนวน 686,900 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 686,900 คน