จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 528,440 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 528,440 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 5- 11 ก.พ. จำนวน 4,517,381 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาพประกอบ: 
จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 528,440 คน