จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 550,735 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 550,735 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 5- 10 ก.พ. จำนวน 3,988,941 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 550,735 คน