จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 693,906 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 693,906 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 29 ม.ค.- 1 ก.พ. จำนวน 2,744,440 คน
ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 693,906 คน