จาก bts กรุงธนบุรี ถึง ปากทางซอยคอนแวนต์ ถนนสาทร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก bts กรุงธนบุรี ถึง ปากทางซอยคอนแวนต์ ถนนสาทร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสายรถประจำทางสาย 79 ลงบริเวณหลังโรงพยาบาลเลิศสินใช้การเดินไปบริเวณหน้าโรงพยาบาลเลิศสินต่อรถประจำทางสาน 77 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ