จาก อนุเสาวรีย์ชัย ไป กรมสรรพภาวุธทหารบก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก อนุเสาวรีย์ชัย ไป กรมสรรพภาวุธทหารบก ไปอย่างไรสะดวกสุดครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถจากอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 97 (ฝั่งพหลโยธิน) ค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1348 ขอขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ