จาก อนุสาวรีย์ชัยฯ ไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่(พระราม3)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก อนุสาวรีย์ชัยฯ ไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่(พระราม3)

เรียนผู้โดยสารใช้บริการสาย 74 ฝั่งเกาะพญาไทลงตลองเตยต่อสาย 205 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ