จาก สถานีตำรวจ คู่ขนานลอยฟ้า ไป จราจรกลาง ไม่ทราบนั่งอะไรได้บ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก สถานีตำรวจ คู่ขนานลอยฟ้า ไป จราจรกลาง ไม่ทราบนั่งอะไรได้บ้างครับ