จาก ลาดพร้าว ไป บางบ่อ ต่อรถอะไรได้บ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากลาดพร้าว 107 ไป บางบ่อ ต้องขึ้นรถอะไรไป ลงแถว รพ บางบ่อ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 8,27 ลงอนุสาวรีย์ชัยต่อ 139ลงปากทางเข้าราม 2 ต่อรถพื้นที่ไปบางบ่อ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ