จาก รพ.ศิริราช ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก รพ.ศิริราช ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องขึ่นรถสายไหนและต่อสายไหนครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 57,149 ลงพาต้าปิ่นเกล้าต่อรถสาย 203 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ