จาก ป้ายรถประจำทาง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ศูนย์กรุงเทพฯ ไปสนามกีฬาแห่งชาติ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามว่าหากจะไปสนามกีฬาแห่งชาติจากป้ายรถประจำทาง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ศูนย์กรุงเทพฯ ต้องไปรถเมล์สายไหนคะ ขอบคุณมากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ