จาก นวมินทร์74 ไป MRT หรือ BTS ที่ใกล้ที่สุด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก นวมินทร์74 ไป MRT หรือ BTS ที่ใกล้ที่สุด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 96 ลงบริเวณ MRT.ลาดพร้าวไก้ลที่สุด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ