จาก ซ.รามอินทรา 67 ไป ซ.พหลโยธิน 60 ต.คูคต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบทางเส้นทางการเดินทางจาก ซ.รามอินทรา 67 ไป ซ.พหลโยธิน 60 และระยะเวลาการเดินรถหน่อยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 26,95 ลงบริเวณอู่บางเขนต่อรถประจำทางสาย 503,522ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ