จากโรงพยาบาลศิริราชสามารถนั่งรถเมล์อะไรไปศูนย์ฝึก รด. ถ.วิภาวดี ได้บ้างคะ?

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
1.จาก รพ.ศิริราชไปศูนย์ฝึก รด. 2.จากรร.ชิโนรสวิทยาลัยไปศูนย์ฝึก รด. สามารถนั่งรถอะไรไปได้บ้างคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ