จากแยกบางรักไปแยกอุรุพงษ์รอบดึกมีรถเมล์วิ่งไหมคับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าจะเดินทางจากแยกบางรักมาแยกอุรุพงษ์ไม่ทราบว่ามีรถเมล์รอบดึกป่าวคับ https://www.google.com/maps/dir/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/@13.7396108,100.5026181,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30e298c57700de25:0xb56604ebbd0daad5!2m2!1d100.516705!2d13.72225!1m5!1m1!1s0x30e29936739bbcdb:0x76f9d725ffb940ed!2m2!1d100.523577!2d13.756179!3e3?hl=th-TH