จากเยาวราชไปพระบรมรูปทรงม้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามรถเมล์จากเยาวราชไปลานพระบรมรูปทรงม้ามีสายไหนบ้างคะ??

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย สาย 1 ลงบริเวณท้องสนามหลวงต่อรถประจำทางสาย 70 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ