จากเมเจอร์รังสิตไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ช่วยบอกเส้นทางการเดินรถด้วยน้ะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 59 ,503 ลงบริเวณอู่บางเขนต่อรถประจำทางสาย 543 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ