จากเพชรเกษม15 ไปมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเพชรเกษม15 จะไปมหาวิทยาลันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องต่อรถเมย์สายใด

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 80,509 ฝั่งตรงข้ามเพชรเกษม15 ลงพาต้าปิ่นเกล้า ข้ามฝั่งมาตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้า ต่อสาย 203 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ