จากเทเวศน ไป การไฟฟ้านครหลวงนนทบุรี นั้งรถสายอะไรครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยูเทเวศน จะไป การไฟฟ้านครหลวง นนทบุรี นั้งรถสายอะไรครับ