จากเดอะมอลล์บางแคไปโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตฯ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเดอะมอลล์บางแค ไป โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตฯ ยังไงคะ ต้องขึ้นสายไหนไปต่อสายไหนบ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ