จากเดอะมอลบางกะปิไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทางค่ะ ขึ้นจากเดอะมอลบางกะปิ ไปลงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต มีรถเมย์สายไหนผ่านบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 145,137 ลงบริเวณมหาลัยรามคำแหงต่อรถประจำทางสาย 109,115 ลงบริเวณตลาดคลองเตยและใช้การเดินเท้าต่อไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ