จากเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปศรีนครนินทร์38ยังไง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้องการสอบถามจากเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปยังศรีนครรินทร์38 ยังไงคะ แล้วจากศรีนครินทร์38กลับไปเซ็นทรัลอจ้งวัฒนะต้องนั่งกลับยังไงคะ ขาไปขากลับต้องไปรอตรงไหนคะ เดินทางยังไงได้บ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 166 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ เดินไปฝั่งเกาะดินแดงรอสาย 3-26Eจะผ่านถนนศรีนคริทร์ซอย 38 ไป-กลับใช้สายเดิม แนะนำบริการสอบถามเส้นทางโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด