จากเซ็นทรัลพระราม 9 ไปเซ็นทรัลพระราม 2 ยังไง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลพระราม 9 ไปเซ็นทรัลพระราม 2 ยังไง

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 529E/ฝั่งเซ็นทรัลพระราม9 เดินย้อนกลับมาถนนรัชดาภิเษกซอย 4 จะผ่านเซ็นทรัลพระราม2 สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว