จากเซ็นทรัลพระราม 3 ไป ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ไปรถประจำทางสายอะไร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 102,180,519 ลงตลาดคลองเตยใช้การเดินเท้าต่อไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ