จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปหมอชิต นั่งสายอะไรครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปหมอชิต นั่งสายอะไรครับ