จากเซียร์รังสิตไปศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทางรถ ขสมก. จากเซียร์รังสิต ไป ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารพื้นที่ประจำทาง รังสิตปทุม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ