จากเกษตรมาถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

รียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 34,39,59,503 ลงบริเวณสวนจตุจักรต่อรถประจำทางสาย 77 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ