จากอ้อมใหญ่ไปบิ๊กซีอิสรภาพ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอ้อมใหญ่ไปบิ๊กซีอิสรภาพ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 84 ลงถนนลาดหญ้า ข้ามมาอีกฝั่ง ต่อสาย 149,177 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ