จากอุดมสุข ไปตึกวิทยาศาสตร์ คลอง5

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอุดมสุขไปตึกวิทยาศาสตร์คลอง5 แบบไวที่สุด หรือแบบถูกที่สุดก็ได้

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ