จากอนุ ไป ซอยรูเปียหลัง รพ กล้วยน้ำไท ต้องนั่งอะไรไปคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง