จากอนุเสาวรีย์ไปคุรุสภาครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอนุเวาวรีย์ไปคุรุสภา สายใหนฝั่งใหนคับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ โดยสารรถสาย 12 ฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ