จากอนุสาวรีย์ไปสำเพ็งต้องขึ้นรถเมล์สายอะไรไปคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการืใช้บริการรถประจำทางสาย ปอ.529 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ