จากอนุสาวรีย์ลงสถานีไหนใกล้บางขุนนนท์ที่สุด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่ง BTS จาก อนุสาวรีย์ไปลงสถานีไหนใกล้บางขุนนนท์ที่สุดค่ะ แล้วต่อรถสายไหนไปแมคโครจรัส