จากอนุสาวรีย์ชัย ไป สุขุมวิท 50

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่ามีรถเมลสายไหนบ้างที่สามารถขึ้นได้จากอนุสาวรีย์ชัย จะเดินทางไปสุขุมวิท 50 ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.มีรถเมล์สาย 38 ครับขึ้นฝั่งเซ็นเตอร์วัน(เกาะพญาไท) ต่อเดียวถึงเลยครับสุขุมวิทซอย 50 ครับ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ