จากอนุสาวรีย์ชัย ไปสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ยังไงครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอนุสาวรีย์ชัย ไปสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ยังไงครับ