จากสายใต้ใหม่ ไป กระทรวงสาธารณสุข ใช้สายไหนบ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ลงรถ บขส. ที่สาบใต้ใหม่ เช้านี้ครับ จะเข้าประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 66 ลงแยกวงค์สว่างต่อสาย 97 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ น