จากสะพานใหม่ ไป ม.จุฬาฯ ขึ้นสายอะไร?

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง