จากสะพานใหม่ ไป กรมบังคับคดี ใกล้วัดเจ้าอาม ไปอย่างไรครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 503 ลงสีแยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง ต่อสาย 79 ไปกรมบังคับคดี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ