จากสนามบินดอนเมืองไปหมู่บ้านพระปิ่น 3 บางใหญ่ คับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 29,510 ลงบริเวณวัดเสมียนนารีต่อรถประจำทางสาย 134 ลงบริเวณตลาดบางใหญ่ต่อรถประจำทางสาย 127,516 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ