จากสนามบินดอนเมืองจะไปคุรุสภาก่อน จากนั้นไปชมพระเมรุมาศคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสนามบินดอนเมืองจะไปคุรุสภาก่อน จากนั้นไปชมพระเมรุมาศคะ ขอต่อรถอะไรยังไงบ้างคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 29,510 ลงอนุสาวสารีชัยฯต่อสาย 12 ฝั้งรพ.ราชวิถิ สอบถามเพื่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ