จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปมหาวิทยาลัยศิลปากรตลิ่งชัน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้รถสาย511,123,124 ได้ขอขอบคุณที่ใช้บริการ