จากศูนย์ราชการไปตลาดโกลด์มาร์เก็ต จตุจักร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากศูนย์ราชการไปตลาดโกลด์มาร์เก็ต จตุจักร นั่ง 66 ลงตรงไหนคะ ประมาณซอยที่เท่าไหร่